ประกาศวิทยาลัย

แจ้งนักเรียน นักศึก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีทุกคน วิทยาลัยฯปิดเรียนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรม การการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 การจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอน ตามตารางเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรม สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรม การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563

กิจกรรมมอบใบประกาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมมอบใบประกาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ต่อไป    

กิจกรรมBigCleaningDay : โครงการอาชีวะอาสา : เราทำความดีด้วยใจ : 16 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมBigCleaningDay โครงการอาชีวะอาสา เราทำความดีด้วยใจ โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด สำนักงาน อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทักษะต่างๆ และบริเวณพื้นที่ภายในวิทยาลัย และโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สิงห์บุรี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 อย่างพร้อมเพรียงกัน สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ สร้างนิสัย

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีประจำปีการศึกษา 2563      

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยนักเรียนแผนกเสื้อผ้าและแฟชั่นได้มีส่วนร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทย

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้มีส่วนร่วมออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยแก่ ภริยาเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย มาดามบราคา ชโลโม ร่วมเดินแบบบนเวทีในงาน ‘มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 ซึ่งในงานครั้งนี้ มีนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์จากสถานเอกอัครราชทูตที่ประจำประเทศไทยจำนวน 62 ประเทศ สวมใส่ชุดผ้าไหม ซึ่งออกแบบโดย นักศึกษาอาชีวศึกษา สาขาการออกแบบและตัดเย็บจำนวน 55 แห่ง ช่วงการเตรียมงานที่ผ่านมา มาดามบราคาและนักศึกษาได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการเลือกผ้า วิทยาลัยฯ ยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้  ขอขอบคุณนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ตั้งใจทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

กิจกรรมโครงการเขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ2564

กิจกรรมโครงการเขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เตรียมความพร้อมสำหรับงาน ‘มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10’

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี นำโดย ท่านผู้อำนวยการธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ คุณครูวนิชา วิกาเงิน พร้อมทั้งผู้บริหารและคณะครู นำนักเรียนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เข้าพบมาดามบราคา ชโลโม ภริยาเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เป็นครั้งที่ 2 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงาน ‘มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10’ มหกรรมผ้าไหม จัดแสดงการออกแบบผ้าไหมไทยโดยนักออกแบบแฟชั่นทั่วโลก

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พบนักศึกษาเพื่อให้โอวาท ต้อนรับการเปิดภาคเรียนวันแรก

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พบนักศึกษาเพื่อให้โอวาท ต้อนรับการเปิดภาคเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวแสดงความยินดี และมอบพวงมาลัยต้อนรับท่านผู้อำนวยการ