ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางทองพราว ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร