คู่มือนักเรียนนักศึกษา

ขั้นตอนและเอกสารต่างๆ สำหรับบริการนักเรียนนักศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานปกครอง

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

  • รายละเอียดกิจกรรมต่างๆสำหรับนักเรียนักศึกษา

งานสวัสดิการพยาบาลและหอพัก

  • สิทธิและความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุของนักเรียนนักศึกษา
  • การยื่นขอเงิน

งานครูที่ปรึกษา

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

  • แบบคำร้องขอชื่อบัญชีใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย
  • นโยบายการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย
  • แบบคำร้องขอชื่อบัญชีใช้งานGoogleForEducationวิทยาลัย
  • คู่มือการใช้งานระบบG-SUITEสำหรับนักเรียน
  • คู่มือการใช้งานระบบศธ.02ออนไลน์สำหรับนักเรียน