คู่มือการสมัครเข้าศึกษาต่อ

logosivc

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564
เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องทะเบียน อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

หมายเหตุ วันสมัครกรุณาแต่งกายชุดนักเรียน-นักศึกษาให้เรียบร้อย
(ยกเว้นนักเรียน-นักศึกษานอกระบบ แต่งกายชุดสุภาพ)