ความร่วมมือกับภายนอก

ที่ สถานประกอบการ
ที่ สถานประกอบการ
1 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 4 บางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
2 ร้านสหยนต์สิงห์บุรี
 • 66/6 หมู่ 5 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
 • 643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
4 บริษัท กัลยาณมิตร 8 จำกัด
 • 30/2 ม.1ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 • ถนนสิงห์บุรี - อ่างทอง ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรีการบัญชี
 • 9/44 หมู่ 7 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000
7 บริษัทแอคเครเทค อาดามัส (ประเทศไทย) จำกัด
 • 56/27 ม.20 ต.คอลหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
8 บริษัท ปโยสินพันธมิตรร่วมค้า 999 จำกัด
 • 129/25 หมู่ 1 ถ.สิงห์บุรี-ลพบุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
9 บริษัท สิงห์บุรีการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
 • 14/9 ม.5 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสรรคบุรี
 • 567 ม. 8 ต.แพรกศรีราช อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
11 บมจ. วิริยะประกันภัย ศูนย์ฯ สิงห์บุรี
 • 186/16-17 หมู่ที่ 1 ถ.สิงห์ฐุรี-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
12 บริษัท โคโตบูกิ ได คาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • 67 หมู่ 2 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
13 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 • 37/7 หมู่ 1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
14 บริษัท โตโยต้าสิงห์บุรี จำกัด
 • 109 ซอย หมู่ 1 ตำบล บางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
15 บริษัท การุณบราเธอร์ส จำกัด
 • 80/1 หมู่ 4 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120
16 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • 327 อาคารดีพร้อม ชั้น 5 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300
17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออินทร์บุรี
 • 115 หมู่1, ถนนเอเซีย, ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, 16110
18 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสิงห์บุรีกลการ
 • 195 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
19 กองบังคับคดีล้มละลาย 1
 • 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
20 กองบังคับคดีล้มละลาย 3
 • 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
21 สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
 • ตำบล ต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000
ที่ สถานประกอบการ
1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
 • 49/5 ม.3 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
 • ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
3 สำนักงานเทศบาลตำบลปากบาง
 • 310/14 ตำบล พรหมบุรี อำเภอ พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120
4 สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
 • ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี
 • ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางพาน จังหวัดสิงห์บุรี 16000
6 สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
 • ถนนสิงห์บุรี-บางพาน จังหวัดสิงห์บุรี 16000
7 สำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี
 • 151/23 ม.7 ถนนสิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • 9/99 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
9 ร้านบางระจันการพิมพ์
 • 32/4 ม.7 ต.ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 16130
10 องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
 • 65/1 ม.5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
11 ธนาคารออมสิน สาขาเมืองอินทร์บุรี
 • ถนน โครงการบ้านบึงอ้อสายที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบล ทองเอน อำเภอ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
12 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางระจัน
 • 87/1 ม.8 ต. ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
13 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสิงห์บุรี
 • 48 หมู่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
14 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอินทร์บุรี
 • 520 หมู่ 6 ต.อิทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
15 ธนาคารออมสิน สาขาท่าช้าง
 • 2/1หมู่ 6 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140
16 ธนาคารออมสิน สาขาบางระจัน
 • 126/1 ม.4 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
17 ธนาคารออมสิน สาขาสิงห์บุรี
 • 891/15 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
18 ธนาคารออมสิน สาขาอินทร์บุรี
 • โครงการบ้านบึงอ้อสายที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบล ทองเอน อำเภอ อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110
19 บริษัท สิงห์บุรีการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
 • 14/9 ม.5 ต.ต้นโพธิ์ อ. เมือง จ. สิงห์บุรี 16000
20 บริษัท ออทพอท จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี
 • 910 ถ.ขุนสรรค์ ต. บางพุทรา  อ.เมือง จ. สิงห์บุรี
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี
 • 43/2 หมู่ 4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
22 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ายบางระจัน
 • 34 หมู่ 3 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี 16150
23 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพรหมบุรี
 • 139/3 หมู่3, ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี, 16120 16120
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
 • ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
25 สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี
 • ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
26 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
 • ศูนย์ราชการจังหวัด อาคารพาณิชย์จังหวัด, ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี, 16000
27 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
 • ศูนย์ราชการศาลากลางจ.สิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
28 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
 • อาคารศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) 5 ชั้น ถ.สิงห์บุรี-บานพาน ต.บางมัญอ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
29 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
 • ถนนสิงห์บุรี - สุพรรณบุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  16000
30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถูกต้อง อำเภออินทร์บุรี
 • 94/3 ม.2 ต. อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์บุรีการบัญชี
 • 9/44 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
32 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออินทรุ์บรี
 • 115 ม.1 ต. น้ำตาล อ. อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
33 โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา
 • 499 ริมหาดพัทยาเหนือ ถนนพัทยาเหนือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
34 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้
 • 21/10 ถนน สุขุมวิท ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20250
35 บริษัท แมคไทย จำกัด
 • 97/11 อาคาร บิ๊กซี ราชดำริห์ ห้องเลขที่  ออฟฟิศ1 ชั้นที่ 5 ถ. ราชดำริห์ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม 10330
36 เซเว่นอีเลฟเว่นชุมชนวัดโพธิ์แก้ว
 • อ.เมือง ต.บางพุทรา จ.สิงห์บุรี
37 เซเว่นอีเลฟเว่นสรรพยา
 • อ. สรรพยา จ.ชัยนาท
38 เซเว่นอีเลฟเว่นบขส สิงห์บุรี
 • อ. เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
39 เซเว่นอีเลฟเว่นตลาดปลา
 • อ. เมือง จ.สิงห์บุรี 16000