รายงานการประชุม

  1. รายงานการประชุมคณะครูและจนท. (ครั้งที่ 3/2563 12 พ.ย. 63)
  2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 1/2564 5 ม.ค. 64) [pdf-embedder url="http://www.sivc.ac.th/wp-content/uploads/2021/01/รายงานการประชุม1-64-050164.pdf" title="รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (ครั้งที่ 1/2564 5 ม.ค. 64)"]
  1. รายงานการประชุมคณะครูและจนท. (ครั้งที่1-10 ม.ค. 62)
  2. รายงานการประชุมคณะครูและจนท. (ครั้งที่ 2-14 มี.ค. 62) [pdf-embedder url="http://www.sivc.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/รายงานการประชุมคณะครูและจนท.-ครั้งที่-2-14-มี.ค.-62.pdf" title="รายงานการประชุมคณะครูและจนท. (ครั้งที่ 2-14 มี.ค. 62)"]
  1. รายงานการประชุมคณะครูและจนท. (ครั้งที่ 1 - 11 ม.ค. 61)
  2. รายงานการประชุมคณะครูและจนท. (ครั้งที่ 2 - 5 มี.ค. 61)
  3. รายงานการประชุมคณะครูและจนท. (ครั้งที่ 3-4 ก.ค. 61)
  4. รายงานการประชุมคณะครูและจนท. (ครั้งที่ 4-1 ต.ค. 61) [pdf-embedder url="http://www.sivc.ac.th/wp-content/uploads/2019/06/รายงานการประชุมคณะครูและจนท.-ครั้งที่-4-1-ต.ค.-61.pdf" title="รายงานการประชุมคณะครูและจนท. (ครั้งที่ 4-1 ต.ค. 61)"]