ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายสมโรจน์ พลายงาม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา