พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ภาพเพิ่มเติมใน google drive Download