วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

10 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี