พิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ การเข้าค่ายพักแรม (Day Camp) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สิงห์บุรี

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ
การเข้าค่ายพักแรม (Day Camp) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สิงห์บุรี ในวันที่ 29 มีนาคม 2563