แสดงความยินดีการแข่งขันทักษะดนตรีไทย น.ส.นรินทิพย์ อิ่มสรรค์ รางวัลชนะเลิศ ประเภทซออู้ และน.ส.พลอยชมพู พลับอินทร์ รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทจะเข้

แสดงความยินดีในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 28
การแข่งขันดนตรีไทย นางสาวนรินทิพย์ อิ่มสรรค์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทซออู้
และนางสาวพลอยชมพู พลับอินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทจะเข้
โดยผู้ควบคุม ครูอุศนา ชูชัยมงคล และ ครูธนวรรณ สอ้าง
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564