พิธีเปิดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม” อาชีวศึกษาสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม” อาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
โดยมีนายนพดล สุวรรณสุนทร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564