วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง วันที่ 2 กันยายน 2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
วันที่ 2 กันยายน 2563