กิจกรรมชมรมภาษาและอาเซียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2563

กิจกรรมชมรมภาษาและอาเซียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 28 สิงหาคม 2563