กิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

(21 ตุลาคม 2563) ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ในบริเวณลำมะดัน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม