กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีชาติ ปี2563 โดยชมรมพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

21 ตุลาคม 2563 โดยชมรมพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
จัดกิจกรรม สืบสานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งจัดขึ้นตรงกับวันรักต้นไม้ประจำปีชาติ
เพื่อเป็นการเผยแพร่ และสร้างการรับรู้ การอนุรักษ์พันธุรกรรมพืช ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี