เชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเชิงปฏิบัติการ”การเขียนแผนธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Meet”