กิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากสิ่งของเหลือใช้ โดยชมรมการโรงแรมและศิลปกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากสิ่งของเหลือใช้
ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
โดยชมรมการโรงแรมและศิลปกรรม