งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
bilateral vocational education section

ประชาสัมพันธ์:

  • แจ้งกำหนดการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน
  • แจ้งกำหนดการสัมมนา

กิจกรรม:

นิเทศนักเรียนนักศึกษาทวิภาคี

สัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงาน

ปรับปรุงข้อมูลโดย : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี