ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูประจำหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักการภารโรง และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖