ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูประจำหอพักวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง นักการภารโรง และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖