บทคัดย่อ หัวข้อวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2564

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]