วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ร่วมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565