ประกาศ เรื่องมาตรการและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี