ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำหอพัก วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565