ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ อ.อินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2565