แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

33

นางฐิติมา วงษ์คำ
หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นางสาวนิรมล แก้วม่วง

นางสาวนิรมล แก้วม่วง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

37

นางสาวธนวรรณ สอ้าง
ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำ

นางสาวพัชรีญาภรณ์ ปินตาคำ
ครูประจำแผนกวิชา

ปรับปรุงข้อมูลโดย แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ