กิจกรรม สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จัดกิจกรรม
การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2564 รอบโควตา
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563