กิจกรรมมอบใบประกาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมมอบใบประกาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับหน่วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ปีการศึกษา 2563
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ต่อไป