ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.sivc.ac.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]