กิจกรรมโครงการเขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ2564

กิจกรรมโครงการเขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี