กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE

แสดงความยินดี กับ ทีม นักเรียน นักศึกษา ชมรม To be Number 1
ทีม BTN SUCCESS จำนวน 12 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ในการร่วมกิจกรรม 💥TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE💥 🎉🎉🎉🎊
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 🏆🎖🏅🏆🏆
ประเภท Teenage (อายุ 14 ปีขึ้นไป – 22 ปี บริบูรณ์) และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
พร้อมได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภาค ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี “หน่วยงานเครือข่ายTO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี ” ร่วมกับ ศูนย์การค้า ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี จัดกิจกรรม 💥TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE💥 จังหวัดสิงห์บุรี
🗓ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
📌 ณ.ลานโปรโมชั่น ด้านหน้าธนาคาร กสิกรไทย ท็อปส์ พลาซ่า สิงห์บุรี
โดยมี นายสมยศ พุ่มน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขัน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการแสดงศักยภาพ ความกล้า แสดงออกอย่างถูกวิธีของเยาวชน และคัดเลือกทีมเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับภาค