ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พบนักศึกษาเพื่อให้โอวาท ต้อนรับการเปิดภาคเรียนวันแรก

ดร.ธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี พบนักศึกษาเพื่อให้โอวาท ต้อนรับการเปิดภาคเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา กล่าวแสดงความยินดี และมอบพวงมาลัยต้อนรับท่านผู้อำนวยการ