11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ออกแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน

11 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ออกแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนอินทโมลีประทาน