กิจกรรมสุภาพดี มีวินัย ชมรมวิชาชีพการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี วันที่ 2 กันยายน 2563

กิจกรรมสุภาพดี มีวินัย ชมรมวิชาชีพการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
วันที่ 2 กันยายน 2563