ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นิเทศติดตาม หลักสูตรเชื่อมโยง วิชาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นิเทศติดตาม หลักสูตรเชื่อมโยง
วิชาการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี