ธนาคารออมดี : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

วันที่ 12 ธันวาคม 61
ผู้จัดการธนาคารออมสินมอบรางวัล
“ธนาคารออมดี” ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี