นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาความประพฤติดี ประจำปี 2567