วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2567