ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗